eko logo

Odpady oczami mieszkańca – dużo wymagań, mało zrozumienia? Jak rozmawiać o ekologii?

22 kwietnia 2024

Monika Żurańska-Skalny, Menadżer ds. projektów rozwojowych FBSerwis S.A. o komunikacji do mieszkańców

Podcast: Eko bez kantów

Tytuł odcinka: Odpady oczami mieszkańca – dużo wymagań, mało zrozumienia? Jak rozmawiać o ekologii?

Prowadzący: Jakub Pawłowski

Gość: Monika Żurańska-Skalny, Menadżer ds. Projektów Rozwojowych FBSerwis

Czas trwania: 30:52

Słowa kluczowe: segregacja odpadów, odpady komunalne

Partner: FBSerwis

W tym odcinku skupiamy się na perspektywie mieszkańców, ich stosunku do ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. Wyzwaniem nadal jest niska świadomość społeczna, która wynika w dużej mierze z niezrozumienia sensu np. segregacji odpadów. Z tego wniosek, że dotychczasowa komunikacja nie spełnia w pełni swoich zadań.

Zbyt często ulega pokusie przedstawienia zasad, zamiast tłumaczenia ich sensowności, pokazywania szerszego kontekstu. Osiągniecia tego celu nie ułatwiają ciągłe zmiany przepisów. Poza komunikacją z mieszkańcami omówione zostały również zagadnienia ograniczenia konsumpcji, przedłużania cyklu życia produktu i inne rozwiązania związane z ideami niemarnowania.

Odpady oczami mieszkańca – dużo wymagań, mało zrozumienia? Jak rozmawiać o ekologii?

Posłuchaj pozostałych podkastów

Skip to content